In Amsterdam, close to the Purmerplein, a palm tree was planted by Selby Gildemacher on Purmerweg at eleven o’clock in the morning, in the presence of the local population.
It was an act repeated in front of the public and television that took place earlier on 1 March 2005 in the penitentiary in Rotterdam. Selby Gildemacher, for whose dynamic work there is so much interest from abroad, makes works for all the senses. The palm tree in Amsterdam-Noord could best be called a kind of factual art. Instead of working with paint and linen, he works with the statement of facts. So in this case, the work of art is not a painting or a poem, but the planting of a palm tree in Amsterdam.

Te Amsterdam, dichtbij het Purmerplein is ’s morgens om elf uur onder belangstelling van de plaatselijke bevolking door Selby Gildemacher aan de Purmerweg een palmboom geplant.
Het was een voor publiek en televisie herhaalde daad die eerder plaats vond op 1 maart 2005 in de penitentiaire inrichting in Rotterdam.
Selby Gildemacher voor wiens dynamical work zo van buitenlandse zijde belangstelling bestaat, maakt werken voor alle zintuigen.

De palmboom in Amsterdam-Noord zouden wij het beste een soort feit kunst kunnen noemen. In plaats van met verf en linnen, werkt hij met het stellen van feiten. In dit geval is het kunstwerk dus niet een schilderij of gedicht, maar het planten van een palmboom in Amsterdam.


Prime TimeLogo van AVROTROS

Drie kunstenaars worden gevolgd. Ze gaan hun eerste televisie-kunstwerk ooit maken. De weg naar het kunstwerk toe is vol onverwachte wendingen, tegenslagen en nieuwe inzichten.

Met dank aan:
Gijs Velsink
Tiara Roquas
De Transketeers
CS2
AvroTros